:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender
Generalforsamling i Vejle Jagtforening den 17/9/2012

Der var indkaldt til generalforsamling gennem dagspressen, på hjemmesiden og i "Jæger"

 

Traditionen tro startede vi med spisning "Guleærter" Blæsergruppen Hallali var mødt op og blæste os nogle forskellige Jagthornssignaler.

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen pegede på Erling Lyngsø som blev valgt, takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet.

 

 

2. Formandens beretning. Der har i foreningen været en række aktiviteter.


Men først vil jeg lige informere om Peter Johansen som er blevet ramt af en blodprop i hjernen har været meget alvorligt og Peter kæmper sig tilbage og han er i stærk bedring. Der er sket kvantespring siden jeg besøgte ham de første gange. Peters assistent Bent Keller vil derfor tage over vedr. jagttegnsundervisningen. Fiskerne ønsker ikke at vi bruger deres lokaler mere så undervisningen flyttes til Haraldskær hvor Haraldskærs jagtklub holder til.

Vi var på Susegården igen i år og jeg må konstatere at det er de sædvanlige der møder frem. Det var en hyggelig tur lige indtil værten smed os i seng. Vi prøver evt. at finde et andet sted til næste år.

Borris fremmødet er nu nede på 12 mand fra jagtforeningen og vi måtte hente 12 mand udefra, for at opretholde vores ret til at have 4 hold tilmeldt. Bak op om Borris stævnet og spred rygtet det er en rigtig god tur.

Vi tabte igen i år venskabsskydningen mod Bredstrup Pjedsted.

På flugtskydningsbanen i Vingsted kommer ingen medlemmer, vi skal finde ud af om vi vil fortsætte med det. Vi har forsøgt at lave andre arrangementer bla. en aften med fældefangst men uden tilslutning.

 

Flemming Ansbjerg fik ordet for beretning om riffelskydning i 2012:

"Vi har afholdt vores skydninger I Nr. Snede, Borris og Vingsted.

 

Tilmelding og fremmøde til Nr. Snede var rigtig fint, vejret var som sædvanligt fint og sikkerhed og skydning var super godt. Vi have nye deltagere med i år hvilket naturligvis er glædeligt da vi på den måde kommer ud til flere medlemmer.

 

Ang. Borris var vi desværre ikke istand til at fylde alle hold fra Vejle Jagtforening. Vi fik lidt "forstærkning" udefra og fik gået vores runder. Skydningen var som sædvanlig fin og udfordrende og vejret var også ok. Der var desværre en del der valgte ikke at vente på det endelige resultat, hvorfor præmieoverrækkelse derude blev med meget få mennesker.
Deltagere i 2013 opfordres til at blive lidt længere, så vi kan få alle med til slutningen.

 

Skydningerne i Vingsted var i foråret forholdsvis godt besøgt. Især op til den 16. maj var der mange der kom for at få tjekket riffel og indskydning. Det er rigtig hyggeligt når vi er mange derude og snakken og erfaringerne bliver delt mellem medlemmerne.

I Vingsted er der desværre en tendens til at der ikke er ret mange der kommer til skydningerne efter 16. maj. I august har der således kun været 2-3 ikke instruktører til skydningerne - i alt, for alle tre gange.
Der er i øvrigt flere og flere medlemmer der kommer med eget skydekort eller i selskab med deres lokale konsortie etc.
Jeg vil gerne opfordre til at benytte VJF skyde tirsdage, dels fordi vi er der alligevel for råd og vejledning, dels fordi der så er mulighed for mindre erfarne skytter til at få gode råd med på vejen om skydning, udstyr og praktisk jagt, samt til at møde andre medlemmer af foreningen.

 

Vi vil i 2013 kigge kritisk på den indsats der lægges kontra det fremmøde der er.

Følgende er under overvejelse:

  • Gratis indskydning for medlemmer og nedsættelse af pris for ekstra skydning.
  • Vurdering om hjortebanen er interessant
  • Antallet af hold i Borris
  • Nedbringelse af antallet af skydedage i Vingsted.
  • Mulighed for at ringe og aftale instruktion med de enkelte instruktører på ad. hoc
    basis.

3. Regnskabet blev delt ud og gennemgået af Steen Wacher.
Pga. aktier har vi ikke et større overskud men alt i alt ser det fint ud. Regnskabet var underskrevet af revisorerne og godkendt uden indvendinger.

Vildt kamera og rævefælde kan rekvireres hos Steen Wacher.

 

 

4. Der ingen indkomne forslag.

 

 

5. Fastlæggelse af kontingent.

Jægerforbundet er endnu ikke kommet med en udmelding om kontingentforhøjelse det kommer sikkert senere. Vi hæver ikke kontingentet her i foreningen.

 

 

6. Valg af formand eller kasserer, formanden modtog genvalg det gjorde kassereren ikke.

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, valgt blev Jens Tang Christensen

 

 

8. Valg af suppleanter - ingen

 

 

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. Valgt blev Ove Elvin Jensen og Tage Hansen - ingen revisorsuppleanter

 

 

10.Eventuelt,

Her er noget af det som der blev talt om, det var en livlig debat.

Hvorfor kan vi ikke samle folk til vores skydeaftener og andet? Er det fordi vi er en byforening, skal vi gøre de første skud gratis? Kan vi få fat i nogle som kan blive bidt af det?

Der var utilfredshed med manglende meddelelser. Foreningens hjemmesiden er ikke nok, vi skal sende post ud dvs. et stykke papir med oplysninger om aktiviteter. Der blev argumenteret for at nedlæggelse af "Det grønne Blad" gør, at vi ikke får meddelelser ud. Udarbejdelsen af bladet var et stort stykke arbejde, det er svært at lave arrangementer et år ud i fremtiden, hvis det skal med på en kalender som kan tages ud af bladet og hænges på køleskabet.
Der blev ligeledes argumenteret for at det er en kedelig forening. Der blev stillet spørgsmål til hvorfor vi ikke bruger journalisterne og at der ligger gamle billeder og gamle referater på siden den er ikke opdateret.

Hjemmesidens manglende opdatering blev modargumenteret af bestyrelsen (Flemming Ansbjerg)

 

Der er 125 tilmeldte til vore elektroniske nyhedsbrev. Nogen får ikke mailen, vi har problemer med at vores nyhedsbreve går i spam mailen. Bestyrelsen vil undersøge hvorfor der er problemer. Medlemmerne opfordres til at tilmelde sig nyhedsmailen.

 

Mere brug at vejle Amts folkeblad blev foreslået. Det blev dog stillet spørgsmål til om unge mennesker holder folkebladet og om det er værd at publicere i avisen?

 

Bestyrelsen kan prøve at publicere sms service. Jan Haugsted Petersen sagde "information til medlemmer er svær, det ved jeg fra andre foreninger". "Jeg varetager Hallalis informationer og kan opfordre til at bruge sms service" Det er en lille opgave for bestyrelsen. Medlemmerne skal også selv søge informationer.

 

Vi har et medlemsblad "Jæger" vi mangler noget mere information i den.

 

Henrik Djernæs udtalte: "Jeg tog jagttegn i foråret og det har været en fornøjelse at være til flugtskydning, kunne man sende nyhedsbrev til ny jægerne. Jeg har fundet alt det jeg behøver på hjemmesiden."

Vi skal bare have nyjægernes mailadresser. Vi kan evt. rundsende et brev til foråret med aktivitetsplan til at hænge på køleskabet.

Brian Hansen; "Jeg kender til det med at skulle hverve folk til vores arrangementer, jeg var nærmest folks mor bare med betaling skulle de rykkes."

Hvad skal der til for at drive VJF´s medlemmer af huse, skal vi stå med grill? Skal vi have den nye formand for jægerforbundet på besøg?

 

Vi vil have flere nyhedsbreve og mere information.

 

Skal vi have skydningen tættere på jagtsæsonen? F.eks. skydebanen i Riis lukker 1. September.

Mange gange må vi ringe rundt for at spørge om folk vil komme til vores aktiviteter, og skal vi lave aktiviteter, så skal der altså komme flere og støtte op om dem.

Vi har over 400 medlemmer. Det er politiske medlemmer, vi har ikke naboeffekten som mindre foreninger har.

 

 

Kåring af årets trofæer:

 

Danske trofæ nedlagt i Haraldskær, Jens Tang Christensen

Udenlandske trofæ nedlagt i tyskland, Poul Jørgensen

 

trofae_2012.jpgVis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration