:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender
Generalforsamling 2014

Generalforsamling i Vejle Jagtforening den 24/9/2014

1. Valg af dirigent

Flemming Rasmussen blev valg og takkede for valget.

2. Formandens beretning

Susegården udgik pga. faldende tilslutning og i stedet havde Henrik Djernæs med flere lavet en skydning på Brande skydebane. Der var nogle og tyve mand og det blev en stor succes, en fantastisk dag med sammenhold og spisning og hvor der også blev uddelt fine præmier.

Endnu engang var foreningen i Borris til jagtfelt skydning, denne gang i en så svækket udgave som man knap kunne kalde et fremmøde. Brian havde solgt de tomme pladser til nogle jagtkammerater der hurtigt fandt en flok og fik fyldt pladserne op. Det er en rigtig god skydning hvor man specielt som nyjæger kan lære en masse. Så hvis det bliver til noget næste år så mød op.

Nr. Snede mærkeskydning blev gennemført med fuldt hus og fine resultater.

Bent Keller gennemførte jagttegnsundervisningen i nye lokaler på Vejle Midtbyskole, det fungerer rigtig godt og hans hold på 11 elever bestod alle prøven. Bent fortsætter undervisningen.

Foredrag om vildsvin, ulve og andet rovvildt arrangeret af Jens Tang, var af meget høj kvalitet, men desværre valgte KUN 7-8 stykker at møde op i Fiskernes hus for at høre disse to velforberedte indlæg. Det er en skam at ikke flere mødte op.

Vi har deltaget i JKF-Vejle og her har vi været med til at lave en folder om flugtskydnings kapacitet og behov i Vejle Kommune. I den forbindelse har vi haft møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen som har vist positiv vilje til at se på mulighederne for etablering af en skydebane i den østlige del af kommunen.

Bent og jeg havde til en julejagt fundet ud af at vi skulle lave et nak og æd arrangement. Det blev stablet på benene i slutningen af marts. Bents jagttegnshold mødte op og en stor flok fra resten af jagtforeningen så vi var i alt en 35 stykker. En kronkalv var skudt og blev forlagt og omdannet til mange fine retter. Det var en utrolig flot dag og alle kom hjem med en super god oplevelse. René har lavet en billedserie og film fra dagen som ligger på facebook inkl. en film fra skydedagen i Brande.

Til slut vil jeg læse en mail op jeg med glæde har modtaget fra Henrik Djernæs om flugtskydningsarrangementet i Vingsted:

Vi havde en rigtig god dag med Kenneth Kold Jørgensen fra Danmarks Jægerforbund. Vi startede op kl. 9, hvor de første var klar til at gå med Kenneth på skydebanen og få instruktion. I løbet af formiddagen havde vi vel 11-12 gæster. Fint taget i betragtning af vores gennemsnitlige besøgende på vores flugtskydningdage. Vi kunne godt have ønsket at lidt flere havde fundet tid til en formiddag i Vingsted og gjort brug af muligheden for at få rettet lidt på unoderne eller pudset stilen lidt af :-) Til gengæld betød antallet, at Kenneth havde lidt mere tid til den enkelte. Kenneth gav input til både den meget erfarne skytte og den mere utrænede. 

Kl. 13 startede instruktørerne med frokost sammen med Kenneth - 6 i alt (Henrik T, Max, Flemming, Peter, Jakob og Henrik D) Efter frokosten brugt vi et par timer på at Kenneth gav input omkring de forskellige tilgange - gennemsving, accelererende og fast foranhold, skuldring, sikkerhed, udgangsposition etc.

Herefter gik vi på skydebanen, hvor vi ved forskellige stationer på skift var skytter og instruktører med Kenneth som understøttende. Det virkede rigtig godt og kan klart anbefales til andre :-) eller tåle en gentagelse i en eller anden form. Kl. 17 var vi retur i stuen, hvor vi sammen rundede dagen af.

Alle var enige i, at det havde været en rigtig fin dag med glade og tilfredse medlemmer, en flok instruktører der havde styrket egen skynding samt øget viden og gå-på-mod til opgaven som flugtskydningsinstruktører i VJF regi.

Hilsen Henrik

Formandens beretning blev godkendt

3. Fremlæggelse af regnskabet for 2013 ved kassereren

Regnskabet blev godkendt

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af generalforsamlingens afholdelse i marts måned, denne vedtægtsændring skal indføjes i vedtægterne §7.2

Forslaget blev vedtaget

5. Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet vil være uændret for 2015

6. Valg til bestyrelsen:

 Jan Haugsted Petersen og Jan Brochstedt Olsen

7. Valg af suppleanter:

Ingen på valg ingen valgt

8. Valg af revisorer:

Genvalg til Ove Elvin Jensen og Tage Hansen

9. Eventuelt: Udlodning af jagten blev afgjort ved lodtrækning og blev vundet af Flemming Rasmussen.

Jakob Færgemann vil gerne fritages for at være ansvarlig for riffelskydningen, men udvalgene består. Så det løser sig, Mogens og Tage vil gerne stadig være behjælpelige.

Kåring af årets danske råvildtbuk: der var ingen

Årets udenlandske trofæ: Vundet af Morten Aarup

En pokal til bedste skytte i Boris, Jacob Færgemann







Vis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration