:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender
Referat fra Generalforsamlingen 2007

Referat fra Vejle Jagtforenings generalforsamling, torsdag den 27 september 2007

 

Vejle Jagtforening havde indbudt til Gule Ærter fra kl. 18.30, hvor 36 deltagere var mødt op. Der stødte en ekstra person til ved generalforsamlingens start kl. 20.00.

 

Formand Flemming Rasmussen bød velkommen.

 

1.   Valg af dirigent

 

Gunner Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent. Gunner Nielsen konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og dermed lovlig ifølge vedtægterne.

 

 

2.   Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, samt lidt om fremtidige planer. v/ Formand Flemming Rasmussen.

 

Beretningen startede med at minde 3 afdøde medlemmer

                      Poul Kappel

                      Otto Olesen

                      Ove Dalgaard Larsen

 

Forsamlingen rejste sig under 1 minuts stilhed - ÆRE VÆRE DERES MINDE

 

Tilbageblik på sæsonen

 

Efter generalforsamlingen 2006 konstituerede bestyrelsen sig med henblik på at gennemføre et mindre "generationsskifte" ved generalforsamlingen 2007, hvor Christian Stounberg efter knap 20 års indsats forlader bestyrelsen. Konstitueringen bestod i, at jeg sagde ja til formandsposten med Christian som næstformand, så han kunne hjælpe os godt på vej. Christian, jeg håber vi stadig kan nyde godt af din indsats på riffelbanen.

 

Ud af bestyrelsen træder også Jesper Madsen efter 10 år med hovedvægten lagt på flugtskydningsarbejdet. Jesper har trofast åbnet og lukket skydebanen mange tirsdage.

 

På vegne af VJF vil jeg gerne takke jer begge for indsatsen.

 

 

Årets aktiviteter

 

Der har været flot aktivitet på skydebanerne i år. Med forrige sæson i tankerne var det med en vis spænding at vi åbnede flugtskydningen i foråret. På trods af banens beligningsmæssige ringe kvalitet har der været et pænt besøg og en fin stemning omkring flugtskydningen - og det er ikke kun de gamle skytter, der har trænet på duerne. Med uddannelsen af Steen Wacher som instruktør er vi nu 4-5 flugtskydningsinstruktører der som regel er til stede.

 

Riffelbanen er traditionelt godt besøgt og dette ligeledes i år. Mig bekendt har de nye skiver og kort med en enkelt undtagelse fungeret som de skal. Med uddannelsen af Frans Kristensen som instruktør er vi nu som regel 4-5 instruktører til stede ved træningen.

 

Udenfor den hjemlige skydebane har riffelskytterne vanen tro besøgt Ulfborg, Nr. Snede og Borris. Resultaterne herfra vender vi tilbage til under eventuelt. Desværre måtte vi aflyse Ørre pga. manglende tilslutning.

 

Flugtskytterne havde en dejlig tur til Susegården med flot vejr, godt logi og instruktion af høj kvalitet. Mere lokalt en god aften på sportingbanen i Riis og dysten mod Bredstrup Pjedsted (pokalen står stadig i Pjedsted Spang).

 

På den naturmæssige front havde vi medio april en tur til Vejlerne ved Limfjorden, hvor vi blev guidet rundt i området af en lokal naturvejleder. Vejret var med os og frokosten blev indtaget i rørskoven til lyden af en rørdrum. Et arrangement der er absolut værd at gentage. Men: Vi kan sagtens være flere

Endnu et hold nye jægere er udklækket efter at have gennemført jagttegnsundervisningen - et særdeles vigtigt aktiv for Vejle Jagtforening. Jeg håber Peter Johansen har tid og energi til at fortsætte dette arbejde, som vi hører godt om ude i byen. Næste hold starter i uge 43.

 

 

Lidt fremad:

 

I uge 43 har vi vores vildtaften på Vejle Tekniske skole. Der er pt. Ikke mange tilmeldte,.

 

Vi forsøger også at være mere synlige ved at annoncere vores arrangementer i bladet Jæger. Der er få forbedringer på hjemmesiden bl.a. er nyhedsbrevet efter et langt tilløb blevet søsat.

 

 

"Nyjægerfonden"

 

Som jeg har valgt at kalde den sum penge vi ved de seneste generalforsamlinger har diskuteret anvendelsen af til hjælp til nyjægeren. Ved generalforsamlingen 2006 formulerede vi et formål om at nyjægeren lidt bredt formuleret skulle indgå i revirpleje for der igennem at gøre sig fortjent til nogle jagter. Aktiviteten omkring fonden har været absolut ingenting og på det seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at invitere 4 nyjægere på jagt på Haraldskær - der er således 3 kvinder og en mand der får denne fornøjelse.

 

Det er ikke fordi vi absolut skulle bruge penge, men fordi vi generelt har et ønske om at støtte den nye jæger. Jeg håber vi har generalforsamlingens opbakning til den trufne beslutning. Forvaltningen af fonden er den store udfordring - bestyrelsen foreslår derfor at midlerne kanaliseres over i en skydedag for nyjægerne i maj/juni måned. Det er flugtskydningsinstruktørene der får ansvaret for denne dag. Dette forslag kan debatteres yderligere under "indkomne forslag"

 

Lidt udenfor VJF's normale område har vi bevilget et mindre beløb til et andehusprojekt på Vejle Fjord. Menneskene bag gør sig nogle erfaringer, som vi som

modydelse skal høre om ved et senere arrangement ved Fjorden.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

3.   Fremlæggelse af revideret regnskab

 

Regnskabet blev fremlagt.

 

Kommentarer:

I regnskabet står at egenkapitalen er overført fra 2004 - skal naturligvis rettes til 2005. Kassereren sørger for dette.

 

Når du kontigentbetaling er et lige beløb - hvorfor figurerer kontigent i regnskabet så ikke som et lige beløb. Svar: Kontigent ifølge regnskabet er efter betaling til Jægerforbundet som opkræver ulige beløb.

 

 

4.   Indkomne forslag

 

 Ingen indkomne forslag - dog har bestyrelsen et enkelt forslag som behandles under evt.

 

 

5.   Forslag og fastsættelse af kontigent for 2008.

 

Bestyrelsen forslag som anført i indkaldelsen til generalforsamlingen:

 

Ordinært medlemskab               kr.      675

Ungdomsmedlemmer                kr.      400

Seniormedlemmer                     kr.      400

Husstandsmedlemmer               kr.      290

Kursistmedlemmer                    kr.       85

Ekstraordinære medlemmer       kr,      125

 

Kommentarer:

Hvorfor forhøje kontingent når økonomien er god? - svar: DJ's andel stiger med 3,2 procent og andrager derfor størstedelen af kontingentforhøjelsen. Svar accepteret.

 

Nye elever fik tidligere 1 års gratis medlemskab - hvorfor gør de ikke det længere. Svar: Det gør de stadig - der er blot ikke bogført i regnskabet. Det kunne være en mulighed i fremtiden.

 

Kontingentet blev godkendt med bred opbakning.

 

 

6.   Valg af bestyrelse

 

På valg var Jesper Madsen og Christian Stounberg. Ingen af dem ønskede genvalg.

 

Steen Wacher og Frans Kristensen blev foreslået og valgt.

 

Valg af suppleanter:

 

Peter Rex ville gerne stille op, Carsten Erichsen blev foreslået og accepterede under stærkt pres fra forsamlingen - begge blev valgt som suppleanter.

 

 

7.   Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

 

Erling Lyngsø ønskede ikke genvalg. Ove Elvin Jensen blev valgt.

Gunner Nielsen fortsætter som revisor sammen med Ove Elvin Jensen

 

Jesper Madsen blev valgt som eneste revisor suppleant.

 

 

8.   Eventuelt

 

 

VJF foreslår at midler som er målrettet mod nyjægere fremover bruges på skyde kursus som afholdes af VJF's flugtskydnings instruktører. Forslaget blev accepteret.

 

Spørgsmål angående midler som på sidste års generalforsamling blev besluttet at skulle gå til nyjægere som ønskede tilskud til vildt- samt revirpleje. Ingen ansøgninger i årets løb, derfor ovenstående forslag. I år er pengene brugt på 4 jagter på Haraldskær til 4 nye jægere fra "Jagttegnsholdet".

 

Frans Kristensen fremlagde Vildt aftens arrangement på Vejle Tekniske Skole den 24 oktober. Der er 10 pladser. Se evt. mere information på VJF's hjemmeside. PT 19 jægere tilmeldt samt 10 elever fra skolen.

 

Uddeling af pokaler:

Pokalen for årets buk 2006 blev uddelt til Egon Holm.

 

Borris Stævne:

1. plads med 286 point til Peter Rex

2. plads med 276 point til Hans Peter Hansen

3. plads med 274 point til Karsten Eriksen

 

Holdskydning:

Vinderholdet med 1474 point bestod af:

Jan Olesen, Claus Mogensen, Flemming Hansen, Bjarne Sten, Morten Årup

 

Rævepokalen gik til Jørgen Vind. Jørgen havde skudt 10 ræve sidste år.

 

Christian Stounberg fortalte om nyt flugtskydningscenter på Nordsjælland. Priserne ligger meget højt, og vil på nuværende tidspunkt kun være for en lille smal målgruppe. Hvis priserne faldt, ville det være rigtig fint supplement til Susegården.

 

Forslag om fælles tur til Korsholm som har skydesimulator. Opbakning fra forsamlingen om at etablere en sådan tur.

 

Forslag om at sende blomster til efterladte. Der var holdninger til at hvis det skulle gøre skulle alle efterladte have blomster. Der blev ikke taget nogen beslutning - op til bestyrelsen at beslutte.

 

Mærkeskydning, Nr. Snede:

Følgende fik udleveret skydemærker:

 

Poul Jørgensen         Sølv

Brian Hansen            Guld

Jørgen Vind              Guld

Per Møller                Sølv

Henrik Møller            Sølv

Frans Kristensen      Sølv

Jens Hansen            Guld

Hans Peter Hansen  Guld

Peter Rex Drescher  Guld

 

 

Årets buk 2007 blev kåret. Pokalen gik til Morten Årup.

 

Flemming Rasmussen takkede forsamlingen for fremmødet.

 

Referant: Steen WacherVis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration