:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender
Referat fra Generalforsamlingen 2005

Referat generalforsamling Vejle Jagtforening, 22-09-2005

 

 

1. Valg af dirigent.

Erling Lyngsø valgt. Konstaterede at GF var varslet iflg. Vedtægterne og der var inden fuldmagter.

 

2. Formandens beretning.

Godkendt uden væsentlige kommentarer.

 

3 Regnskab:

Godkendt

 

4 Indkomne forslag:

Forslag fra Erling Lyngsø om udlodning af 3x2000 kr. til vildt og beplantning til medlemmer af VJF  med ønske om at anvende noget af foreningens overskud til dette formål. Indlæg i debatten:

- Ove Elvin Jensen redegjorde for hvorledes årets overskud er fremkommet - nogle ting var faldet heldigt ud og dermed bidraget til et overskud.
- Peter B. Johansen: Modstander af  ren tildeling, en model kunne være tilskud til en procentdel af medlemmets udgifter, dog max. kr. 2000,-.
- Christian Stounberg: Problem med mange typer medlemsskaber - skal det kun gælde A medlemmer?
- Steen Ludvigsen: Er forslaget et udtryk for frustrationover hvilke visionre bestyrelsen i grunden har?
- Tage Hansen: Pas på med at bruge penge, i får måske brug for yderligere kital for at fastholde flugtskydningsaktiviteterne i Vingsted, hvor en væsentlig prisstigning er på vej som følge af baneombygningen.
- Bestyrelsen foreslog at anvende pengene på Haraldskær, hvor der i forvejen er et apparat til at håndtere og kontrollere.
- Poul: Modstander af at støtteen klub i klubben, hvor kun en mindre del af foreningens medlemer også er medlem.
- Niels Jørgen: Ja til Erlings forslag men med Peter B. Johansens model.
- Christian Stounberg: Vi båndlægger kapital, som evt. fjerner det såkaldte overskud.
- Egon Sørensen: Lad generalforsamlingen bestemme.
- Kaj Llindgren: Hallali er glad for donationn fra VJF, men har vi ikke nået et lavt niveau, når vi diskuterer beløb af denne størrelse. Halvër evt. donationen til Hallali

 

Generalforsamlingen vedtog efterfølgende at stemme om 1. Forslaget fra Erling Lyngsø og 2. Forslaget fra VJF bestyrelse.

Denne afstemning endte uafgjort, hvorfor generalforsamlingen besluttede at give den kommende bestyrelse til opgave at arbejde videre med et forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen 2006.

 

5 Fastsættelse af kontingent:

Foreningen er bundet af DJ's kontingentsatser og VJF vil gerne have samme andel som tidligere

 

Forslag fra bestyrelse godkendt

                                                    1. Ordinære medlemmer    kr. 645,-

                                                    2. Ungdom                     kr. 385,-

                                                    3. Senior.                      Kr. 385,-

                                                    4. Husstandsmedlem        kr.  285,-

                                                    5. Ekstraordinær             kr.  125,-

                                                    6. Kursistmedlemmer        kr.    83,-

 

Spørgsmål fra Jørn Vind: Hvad med invalidepensionister?

Svar fra bestyrelsen: Denne kategori findes ikke, kontakt DJ derom.

 

6 Valg af bestyrelse:

På valg var:

Jesper Madsen, Peter Hansen og Christian Stounberg. Alle blev genvalgt.

                                  

7 Valg af suppleanter: 

Genvalgt blev Flemming Rasmussen og Andreas Manthorpe.

 

8 Valg af revisorer:

Til revisorer genvalgtes Erling Lyngsø (og Gunner Nielsen.)

 

Revisorsupleanter                            

Genvalgt blev. Steen Ludvigsen og Frans Kristensen

 

9 Eventuelt: 

Uddeling af Pokaler.

Borris stævne:

1. Henrik Jensen m. 307 point
2. Egon Pedersen m. 294 point
3. Tage Hansen m. 290 point

Holdskydning:

Nr. 1: Hold nr. 29:

Egon Pedersen,

Tage Hansen,

Christian Stounberg,

Otto Olesen,

Peter Johansen 

Erling Lyngsø

 

 

Nr. Snede, mærkeskydning:

Guld:           Mogens Klyver m. 60 point
                 Christian Stounberg . 59 point
                 Jørn Vind m. 59 point
                 Flemming Rasmussen m. 59 point

Sølv:           Frans Kristensen m. 58 point
                 Tage Hansen m. 56 point
                 Poul Jørgensen m. 55 point

Bronze:       Peter Krog m. 47 point
                 Carsten Eriksen m. 45 point

 

Rævepokalen fik Jørn VindVis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration