Tag jagttegn i Vejle Jagtforening

Vil du være jæger – så starter det med et kursus

Vejle Jagtforening udbyder jagttegnskursus! På kurset gennemgås i teori og praksis det pensum, som prøves ved den obligatoriske jagtprøve.  Kurset løber over 8 uger fra september til slutningen af oktober og al undervisning foregår torsdag aften. I kurset indgår også det obligatoriske våbenkursus. De to praktiske dage på skydebanen gennemføres i Vingsted.

Prisen for kurset er kr. 3.500,-.

Beløbet dækker det nødvendige undervisningsmateriale (Jagttegnsbogen), obligatorisk skydebane inkl. patroner mm. samt medlemskab af Vejle Jagtforening i 2022/23

Undervisningen begynder torsdag 8. september

Spørgsmål og tilmelding til:

Rune Engsted2071 8107 eller vildterness@gmail.com

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/