Tag jagttegn i Vejle Jagtforening

Vil du være jæger – så starter det med et kursus

Vejle Jagtforening udbyder i vinterhalvåret jagttegnskursus. På kurset gennemgås i teori og praksis det pensum, som prøves ved den obligatoriske jagtprøve.  Kurset omfatter ca. 60 undervisnings-lektioner samt 3 søndage på skydebanen. I kurset indgår ligeledes det obligatoriske våbenkursus.

Prisen for kurset er kr. 2.500,-. Dette beløb dækker undervisningsmateriale, obligatorisk skydebane incl. patroner mm. samt medlemskab af Vejle Jagtforening i 2020/21 incl. 11 numre af Danmarks Jægerforbunds medlemsblad ”Jæger”.

Undervisningen begynder onsdag d. 27. oktober 2021.

Tilmelding sker til:

Bent Keller på 2529 7400 ell. keller.bent@gmail.com

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/