Vejle Jagtforening blev stiftet i 1949 som en lokalforening under Dansk Jagtforening. Vort nuværende tilhørsforhold er Danmarks Jægerforbund.

Målsætning

Det er foreningens målsætning, at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme disses interesse i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, det vil sige at opfordre medlemmerne til at drive jagt på etisk forsvarlig vis, med tilpas hensyntagen til flora og fauna.

Aktiviteter

Vejle Jagtforening har i årets løb en række aktiviteter, som er relateret til medlemmernes ønsker. Desuden bliver der med jævne mellemrum afprøvet "nye aktiviteter" for at sikre, at antallet af medlemmer forbliver intakt.  

Kig forbi hjemmesiden med jævne mellemrum for at se vores aktivitetsoversigt - der kunne være kommet noget nyt til.

TSHS.JPGBrdr-Højrup.jpghuntinglife.jpg

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/