:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender
Referat fra Vejle Jagtforenings Generalforsamling Mandag D. 21.9 2009

Hallali V/ kaj Lindgren underholdte forsamlingen med flotte toner som optakt til Generalforsamlingen

 

Formanden Peter Hansen bød forsamling velkommen.

 

1.Valg af Dirigent:

 

Æresmedlem Gunner Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent.

Der blev konstateret at indkaldelsen var sendt / modtaget rettidigt

 

2.Aflæggelse af beretning: af foreningens virkes siden sidste ordinære generalforsamling , V/ Formand Peter Hansen.

 

Formanden startede med at takke for det store fremmøde.

 

Det forgangne års aktiviteter blev gennemgået:

 

Gennemførte aktiviteter i 2008-2009

 

         Storvildtaften

         Susegården

         Riffelskydning Boris-stævne

         Riffelskydning Nr. Snede

         Venskabsskydning i Bredstrup Pjedsted

         Nyjæger skydning i Vingsted

         Jagtfeltskydning - Kallesmærsk Hede 28. marts

         Jagtdag i Sdr. Omme 13. dec. (aflyst mangel på deltager)

         Jagtbiografen Korsholm i Skjern 19. aug. (aflyst pga. mangel på deltagere)

 

Ny måde at arbejde i foreningen på: ( blev indført efter Generalforsamling i 2008)

 

         Ideen var at give folk mulighed for at arbejde med områder, som de brænder for uden at skulle engagere sig i bestyrelsen.

 

         Riffelgruppen har haft en kanon god start, hvor vi har fået 4 frivillige ind. Det har gjort, at der er flere at trække på, og at det har lettet belastningen på den enkelte.

 

         Flugtskydning har i dag 1 frivillig som deltager, og det vil vi gerne udbygge til flere. Derudover vil vi gentænke den måde som flugtskydning sker på og de forhold, som vi i dag har.

 

Pt. Er flugtskydningen i Vingsted ikke ok, pga. sol bestyrelsen i VJF har opgivet at få banerne ændret i DGI regi, VJF er blevet foreslået at sætte en parasol op for solen !!!!

 

Der dukker ikke mange op til flugtskydning pr gang

 

Forslag, der skal evt. nytænkning til mht. flugtskydning i 2010

Bestyrelsen er åben for nye ideer, måske nogle medlemmer kender nogle gode skydebaner fleks i Horsens, Fredericia, Riis eller andre,

Måske der skal skiftes mellem forskellige skydebaner (hver 2 gang), løbende opdatering via VJF hjemmeside.

 

Grejs/ Holtum jagtforening har en skydevogn, som de bruger 7 gange om året på en mark ved en landmand.

 

Hvis nogle medlemmer har tilsvarende areal uden for byzone, som de gerne vil stille til rådighed, må de gerne sige til , så kan der lånes en skydevogn ved DJ forbund.

 

 

Formandens beretning blev godkendt

 

3.Fremlæggelse af regnskab:

 

Kasser Steen Wacher gennemgik det udleverede regnskab

Som var underskrevet at revisorne: Ove Elvin Jensen , Gunnar Nielsen

 

Der blev nævnt at Vejle og omegns Jagtforening, i 2008 er blevet slået sammen med Skibet Jagtforening. Det har følgende betydning af Matrikkel nr 20 v/ Kærbølling som Vejle jagtforening hidtil har haft 33 % andel i nu har fået 50 % andel i det stykke og at skødet skal rettes til.

 

Bestyrelsen kontakter Skibet jagtforening vedr. at få sødet rettet til / tinglyst.

 

Ove Elvin Jensen har original skødet på matriklen.

 

Regnskab blev godkendt

 

4. Ændring af Kontigent:

 

         2008/2009

         DJ+VJF=Kontingent i alt

         Ordinær                 612+63=675,-

         Ungdom                347+53=400,-

         Senior                   342+58=400,-

         Husstand               224+66=290,-

         Ekstra Ordinær      40+85=125,-

         Kursister                92+0=92,-

 

         Forslag til 2009/2010

         DJ+VJF=Kontingent i alt

         Ordinær                634+91=725,-

         Ungdom                360+90=450,-

         Senior                   355+95=450,-

         Husstand               232+88=320,-

         Ekstra Ordinær      40+85=125,-

         Kursister                95+0=95,-

 

VJF hævede ikke kontiget for medlemmer i 2008

VJF har ca. 400 medlemmer pt.

Der blev spurgt til, hvornår man får noget retur igen fra DJ.

Til dette blev der svaret :F.eks ved at skabe flere aktiviteter , hverve flere medlemmer osv.

 

Kontiget for 2009/ 2010 blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag

 

Flemming Ansberg kom med følgende forslag:

 

         Øl og Vildt: Arrangementet er en kombination af 3 moduler.

 

1: et ølbrygningsarrangement, hvor vi mødes og lærer eller genopfrisker kunsten at brygge eget øl (vildt relevante typer).

2: en aften hvor vi lærer eller genopfrisker at forlægge og udskære hjortevildt (måske svin) og fuglevildt.

3: der afsluttes med en madlavnings aften, hvor vi mødes med en kok og laver gode vildtretter og drikker vores nu modnede øl. (Det skal nemlig stå i 3 mdr.)

Der vil være fortrinsret for personer der deltager i to eller alle moduler. Familien er velkommen.

         Havjagt tur: Enten fra Fåborg eller Ebeltoft.

 

Han vil gerne stå for at arr. Aktiviteterne, men får brug for flere til at hjælpe med Øl og Vildt.

 

Det var stor opbakning i forsamlingen / bestyrelsen til at arbejde videre med disse aktiviteter.

 

Flemming vil gerne slå et slag for at nedprioriter det grønne blad og i stedet for komme med flere informationer til medlemmerne via mails.

Begrundelse for dette er at fremme aktiviteter i stedet for at hæmme = afhængig af det grønne blad.

Der var enighed blandt de fleste af medlemmerne at tiden måske var ved at være moden til mere info via. Mail`s

Der er pt. Ca. 100 medlemmer tilmeldt VJF nyhedsbrev via mails, flere medlemmer havde ikke modtaget nyhedsmail trods tilmelding, der vil blive undersøgt hvorfor af bestyrelsen..

 

Der blev at Formanden pointeret, at man ikke har planer om at afskaffe det grønne blad.

 

Der har i bestyrelsen i det sidste års tid været enighed op, at vores hjemmeside skal være mere spændende, dynamisk, folk skal have lyst til at kigge ind på siden med jævne mellemrum. Der er afsat penge til dette formål og der er lavet et lille udvalg til at kigge på at få det sat i værk ASP.

 

6.Valg af bestyrelse og revisorer:

Følgende personer blev valgt:

Bestyrelse:

         Peter Rex Drescher (genvalgt)

         Andreas Manthorpe (genvalgt)

         Peter Hansen (genvalgt)

         Flemming Ansberg ( Blev valgt ind i bestyrelsen)

Revisorer:

         Ove Elvin Jensen (genvalgt)

         Gunner Nielsen (genvalgt)

 

Der blev foreslået at lave en artikel i VAF , vedr. nyvalgt bestyrelse i VJF

 

7. Evt:

Christian Stounberg ( Formand Haraldskær Jagtforening), blev spurgt til hvordan det står til på Haraldskær mht. jagt.

 

Christian Stounberg , gav en fyldestgørende beretning om hvordan det stod til og hvordan det hang sammen mht. jagten på Haraldskær

 

Erling Lyngsø Præsenterede/ berettede for os alle historien om 1 stk Kudo horn, som han havde hjembragt fra en af hans rejser, Hornet blev overrakt til Kaj Lindgren fra Hallali, med håb om, at han en dag kan spille en melodi på denne.

Tak for en god historie Erling.

 

8.Kåring af årets flotteste bukke 2009:

Der var 4 Danske bukke at vælge i mellem (der kom en 5 efter afstemning)

Tillykke til Brian Hansen med kåringen af årets flotteste Danske buk 2009

Brian vandt også Året flotteste buk i 2008 ( pokal for 2008 blev udleveret ved denne generalforsamling)

 

Tillykke endnu engang.

 

Der var 3 bukke skudt uden for Danmark

 

Tillykke til Karsten, som havde skudt en flot buk i Letland (Guldmedalje)

 

9. Uddeling af pokaler. V/ Tage Hansen

Resultater fra Borris:

 

1+ 2 Plads: Egon Petersen og Gert Rexens skød 263 point

3 Plads: Claus Heede skød 251 point

 

Holdskydning blev vundet af hold 25 med 1287 point.

 

På vinder holdet var følgende personer:

Steen Wacher

Claus Heede

Gert Rexens

Andreas Manthorpe

Martin Bille

Jens Knudsen

 

Tillykke til alle vinderne, rigtig flot skydning

 

Jørgen Vind skulle have haft ræve pokalen. Pga. skudt 2 stk ræve,(han var ikke tilstede)

 

Tak til Tage, for en god Historien omkring manden med viften.

 

10.Mærkeskydning i Nr snede uddeling af medaljer V/ Flemming Ansberg

Der blev skudt til i alt 13 medaljer.:

9 Guldmedaljer

3 Sølvmedaljer

1 bronze

 

 

9 personer forsøgte at skyde til Guld med Egeløv (Men det lykkes desværre ikke for nogen i denne omgang)

 

Følgende personer skød til Guld :

Brian Hansen ( han har skudt guld 5 år i træk, derfor fik han udleveret spec. Guldmrk)

Carsten Ericsen

Peter Rex

Christian Rex

Frank Pedersen

Flemming Ansberg

Erik Kring

Jørgen Duncan

Jørgen Barslund

 

Følgende personer modtog Sølv:

Poul Jørgensen

?

?

Følgende personer modtog Bronze:

?

 

Tillykke med den Flotte skydning til alle deltager, VJF er stolt over at have sådanne dygtige skytter i foreningen.

 

Dato for Mærke/ Riffel Skydning i Nr Snede 2010 bliver D. 24 april

11.Borris i 2010:

Brian Hansen sagde Ja, til at stå for at arrangere dette ..

 

Tage, tilbød sin hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

 

12. Afslutning

Formand Peter Hansen sluttede aftenen af med at takke for fremmødet samt

 

Tak til Gunnar, for at styre aftenens forløb

Tak til Hallali for,at de ville spille for os

 

Referant: FKVis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration